Κατασκευάζοντας το μέλλον μας: 3D Printing Workshop
Εργαστήριο Μηχανοτρονικής & Αυτοματισμού ΗΜ Συστημάτων
Manufacturing our Future: 3D Printing Workshop
Mechatronics & Systems Automation Laboratory


Κατασκευάζοντας το μέλλον μας: 3D Printing Workshop
Manufacturing our Future: 3D Printing Workshop

Το Εργαστήριο Μηχανοτρονικής & Αυτοματισμού ΗΜ Συστημάτων, στα πλαίσια του 10ου Συνεδρίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που φιλοξενείται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ διοργανώνει το workshop με τίτλο, “Κατασκευάζοντας το μέλλον μας: 3D Printing”.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για αυτή την νέα πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και θα πάρουν μέρος στην υλοποίηση μια κατασκευής που θα αποτελείται από πολλά αυτόνομα μέρη. Με αυτό τον τρόπο θα ανακαλύψουν τις ατελείωτες δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης και την ευκολία να δημιουργήσεις μια ιδέα σε πραγματικό αντικείμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που είναι αδύνατο με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο κατασκευής.

The Mechatronics & Systems Automation Laboratory (MeSA), within the frame of the 10nth Student’s Conference of Electrical and Computer Engineering, hosted by the Department of Electrical & Computer Engineering of the Polytechnics School of D.U.Th, organizes the workshop “Manufacturing our Future: 3D Printing Workshop”.

Participants will be informed about this new exciting technology and also take part at the materialization of a functional construction consisting of several individual parts. This way the participants discover the endless possibilities of 3D printing and mainly the easiness of bringing to the real world an idea in a very short time, a task which is impossible with any other production method.

Εργαστήριο Μηχανοτρονικής & Αυτοματισμού ΗΜ Συστημάτων
Mechatronics & Systems Automation Laboratory

The Mechatronics & Systems Automation Laboratory (MeSA) of the Department of Electrical & Computer Engineering (DECE) of Democritus University of Thrace (DUTh) is one of the oldest Laboratories of the Department. It focuses its R&D efforts in innovative ICTs in Mechatronics and Systems Automation. The Laboratory is based upon its specialized scientific personnel, its computing facilities and its special purpose equipment that includes microprocessors, experimental devices, robotic platforms, measurement systems, machine tools, CAD / CAM software, PLC and data fusion – sensors.

Speakers: Maliaris Georgios (Asst. Professor) and Mouroutsos Spyridon (Ass. Professor, Lab Director)

The Mechatronics & Systems Automation Laboratory (MeSA) of the Department of Electrical & Computer Engineering (DECE) of Democritus University of Thrace (DUTh) is one of the oldest Laboratories of the Department. It focuses its R&D efforts in innovative ICTs in Mechatronics and Systems Automation. The Laboratory is based upon its specialized scientific personnel, its computing facilities and its special purpose equipment that includes microprocessors, experimental devices, robotic platforms, measurement systems, machine tools, CAD / CAM software, PLC and data fusion – sensors.

Speakers: Maliaris Georgios (Asst. Professor) and Mouroutsos Spyridon (Ass. Professor, Lab Director)

Arduino Workshop: The right path
IEEE Student Branch of Thrace
Arduino Workshop: The right path
IEEE Student Branch of Thrace


Arduino Workshop: The right path
Arduino Workshop: The right path

Κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον ιδιαίτερα διαδεδομένο μικροεπεξεργαστή του Arduino για τον ακριβή έλεγχο της κίνησης ενός ρομποτικού αυτοκινήτου.

Αρχικά θα γίνει μία εισαγωγή στη λειτουργία και των προγραμματισμό των DC κινητήρων με τη χρήση H-Bridges, ενώ στη συνέχεια θα αναλυθεί η χρήση κωδικοποιητών (encoders) για τη διόρθωση της πορείας του αυτοκινήτου και την εξασφάλιση της κίνησης σε ευθεία γραμμή. Τέλος, στην κατασκευή θα προστεθούν και αισθητήρες με σκοπό την αποφυγή εμποδίων και συγκρούσεων, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια του workshop, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο προγραμματιστικό κομμάτι της υλοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στοχεύοντας στην πρακτική εκμάθηση, οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες θα έχουν στην διάθεση τους τον υλικό εξοπλισμό που απαιτείται. Τα ρομποτικά αυτοκίνητα καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση των κυκλωμάτων και των τεχνικών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του workshop θα τα παρέχει η εταιρεία Hellas Digital.

During the workshop, the participants will have the opportunity to use the Arduino microprocessor in order to precisely control the motion of a robotic car.

In the beginning, an introduction on the function and the programming of DC motors using H–Bridges will take place. Next, we will analyze the importance of encoders in correcting the car’s path and assuring that it moves on a straight line. Finally, special sensors for avoiding obstacles will be added to the construction, while throughout the workshop special emphasis will be given on the programming part.

It is worth noticing, that aiming to the practical familiarization with the microprocessor, the participants in small groups will have at their disposal all the equipment needed. The robotic cars and the rest of the necessary equipment for the workshop will be provided by the company Hellas Digital.

IEEE Student Branch of Thrace
IEEE Student Branch of Thrace

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers - ΙΕΕΕ) αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο, μη-πολιτικό, μη-κερδοσκοπικό, τεχνολογικό, επαγγελματικό οργανισμό που έχει ως σκοπό την προώθηση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού για την εξέλιξη του επαγγέλματος και της τεχνολογίας, πάντα με γνώμονα την κοινωνική προσφορά.

Με πάνω από 15 χρόνια παρουσίας και δράσης, το φοιτητικό παράρτημα της ΙΕΕΕ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει ως βασικό του σκοπό να προσφέρει την δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νέες και περισσότερες ευκαιρίες για ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εξέλιξη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιεί κάθε χρόνο μία μεγάλη ποικιλία δράσεων, όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, ομιλίες, ημερίδες, διαγωνισμούς, σεμινάρια και workshops.

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is the world’s largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity.

The Democritus University of Thrace IEEE Student Branch is present and active for more than 15 years and its main target is to offer undergraduate and graduate students new possibilities for academic, technological and professional development. In order to accomplish that, a wide variety of activities, such us educational excursions, speeches, competitions, seminars and workshops are organized annually.

Μια νύχτα στο Μουσείο
Bournemouth University
A night at the museum
Bournemouth University


Μια νύχτα στο Μουσείο
A night at the museum

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των 4-5 ατόμων με απώτερο σκοπό να κλέψουν ένα πολύτιμο χρυσό αγαλματίδιο χωρίς να ενεργοποιήσουν κανέναν από τους αισθητήρες που θα είναι τοποθετημένοι στον χώρο. Ειδικότερα, θα πρέπει να “χακάρουν” τα Raspberry Pis που ελέγχουν τους διάφορους αισθητήρες (λέιζερ, βάρος και κίνηση) και να τους απενεργοποιήσουν. Αυτό το workshopσυνδυάζει τόσο ασφάλεια δικτύου όσο και φυσική ασφάλεια. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση των τεχνικών που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν τα δικά τους laptop τα οποία να τρέχουν τα Kali Linux σε Virtual Machines.

Απαιτήσεις: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις των παρακάτω: Δίκτυα, Unix και Προγραμματισμός (Οι συμμετέχοντες δε θα χρειαστεί να γράψουν κώδικα αλλά πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν απλά script σε python).

The participants will have to form groups of 4 or 5 with the ultimate aim to steal a precious golden statue without triggering any of the sensors placed in the room. Specifically, the participants will have to hack their way in the Raspberry Pis that control the different sensors (laser, weight and motion) and deactivate them. This workshop combines both physical and network security. The participants will be given a short presentation of the techniques they will be using.

The participants should bring their own laptop with a Kali VM.

The participants should have a basic knowledge of the following: Networking, Unix and Programming/Scripting (The participants will not have to write any code but they need to be able to understand simple python scripts).

Bournemouth University
Bournemouth University
...
...
Soft Skills Academy
EESTEC LC Xanthi
Soft Skills Academy
EESTEC LC Xanthi


Soft Skills Academy
Soft Skills Academy

Το τοπικό παράρτημα Ξάνθης, της πανευρωπαϊκής φοιτητικής οργάνωσης EESTEC (Electrical Engineering STudent’s European assoCiation), διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έναν κύκλο διαδραστικών σεμιναρίων με τίτλο Soft Skills Academy 2. Πρόκειται για μία διημερίδα, η οποία έχει στόχο να παρουσιάσει στη φοιτητική κοινότητα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνέδρους του ΣΦΗΜΜΥ 10 την σπουδαιότητα των Soft Skills στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

Η διημερίδα θα επικεντρωθεί κυρίως στο βασικότερο κομμάτι των Soft Skills, το Self Development. Τα σεμινάρια της θεματολογίας Self Development θα θέσουν στο επίκεντρό τους δεξιότητες όπως Habits Of Highly Effective People και Feedback & Strokes. Κάθε μία από τις θεματολογίες θα περιλαμβάνει 2 διαδραστικά σεμινάρια διάρκειας τεσσάρων ωρών τα οποία θα παραδοθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές (trainers) της EESTEC International. Οι trainers έχουν εκπαιδευτεί και εντρυφήσει σε θέματα βελτίωσης της ομαδικότητας και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ φοιτητών.

The Local Committee of Xanthi organizes for the second consecutive year a series of interactive seminars called Soft Skills Academy 2. This is a two-day workshop, which aims to present to the conventioneers of ECESCON 10, as well as the student community of Democritus University of Thrace, the importance of Soft Skills in their academic and professional career.

The seminar will focus mainly on the core of Soft Skills, which is Self Development. The Self Development themes will focus on skills such as Habits of Highly Effective People and Feedback & Strokes. Each of the themes will include 2 interactive four-hour seminars to be delivered by certified trainers from EESTEC International. Trainers have been trained to improve teamwork and effective student collaboration.

EESTEC LC Xanthi
EESTEC LC Xanthi

Η EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation), είναι ένας μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εθελοντικής δράσης και προσφοράς. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου μέσα από το οποίο οι φοιτητές θα αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή. Δραστηριοποιείται σε 28 χώρες της Ευρώπης, έχει 56 τοπικές επιτροπές,όπως αυτή της Ξάνθης, οι οποίες οργανώνοντας διάφορα Workshops κατορθώνουν να εκπληρώσουν τον στόχο της EESTEC.

Με το ολοένα αυξανόμενο δίκτυό της, η EESTEC LC Ξάνθη κατάφερε να αποκτήσει 280 ενεργά μέλη και να γίνει η μεγαλύτερη φοιτητική επιτροπή σε όλη την Θράκη. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλη την τοπική κοινότητα (διοργανώνοντας πληθώρα τοπικών event όπως Uniday, Career Day, SSA, JustApp) αλλά και σε όλη την Ελλάδα και Ευρώπη με την διοργάνωση των International Workshops (Plan B, House of Apps, Brewing Bad). Η επιτυχία των event μας οφείλεται στο πάθος και την εργατικότητα των μελών μας και στην αποτελεσματική συνεργασία μας με κορυφαίες επιχειρήσεις με γνώμονα το κοινό συμφέρον.

EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) is an apolitical, non-governmental, non-profit and voluntary organization which targets in the creation of an international network through which students will make full use of their potential in academic and social life. EESTEC is present in 28 countries across Europe and 56 local Committees, such as LC Xanthi, which, by organizing various workshops, manage to fulfill the EESTEC objective.

With its ever growing network, EESTEC LC Xanthi managed to acquire 280 active members and become the largest student committee in Thrace. Over the past 4 years, it has made its presence felt throughout the local community (organizing a multitude of local events such as Uniday, Career Day, SSA, JustApp) and throughout Greece and Europe with the organization of International Workshops (Plan B, House of Apps, Brewing Bad). The success of our events is due to the passion and diligence of our members and to our effective cooperation with leading companies in the common interest.